تبلیغات
دانستنیها - قصّه حضرت جرجیس(علیه السلام)
دانستنیها
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : سعید ناصری
نویسندگان
نظرسنجی
به نظر شما این وبلاگ در چه سطحی قرار دارد؟


حق تعالى حضرت جرجیس(ع) را پیغمبر گردانید و فرستاد او را به سوى پادشاهى كه در شام مى بود كه او را داذانه مى گفتند و بت مى پرستید، پس به او گفت: اى پادشاه ! قبول كن نصحیت مرا، سزاوار نیست خلق را كه عبادت كنند غیر خدا را و رغبت نمایند در حاجات خود به سوى غیر او، پس پادشاه به آن حضرت گفت : از اهل كدام زمینى؟

فرمود: من از اهل رومم و در فلسطین مى باشم. پس امر كرد كه آن حضرت را حبس كردند و بدن مباركش را به شانه هاى آهنین مجروح كردند تا گوشتهاى او ریخت و سركه بر بدنش مى ریختند و پلاسهاى درشت بر آن بدن مجروح مى مالیدند، پس امر كرد كه سیخهاى آهن را سرخ كنند و بدنش را به آنها داغ كنند، چون دید كه به اینها كشته نشد امر كرد میخهاى آهن بر رانها و زانوها و كف پاهاى او كوبیدند، چون دید كه به اینها كشته نشد امر كرد میخ هاى بلند از آهن ساختند و بر سرش فرو بردند كه مغز سرش روان شد، و فرمود سرب را آب كردند و بر بدنش ریختند و ستونى از آهن در زندان بود كه كمتر از هیجده نفر آن را نقل نمى توانستند نمود حكم كرد كه آن را بر روى شكم او بگذارند، چون شب تاریك شد مردم از او پراكنده شدند، اهل زندان دیدند ملكى به نزد آن حضرت آمد و گفت : اى جرجیس ! حق تعالى مى فرماید: صبر كن و شاد باش و مترس كه خدا با تو است و تو را از ایشان خلاصى خواهد داد و ایشان تو را چهار مرتبه خواهد كشت و من الم و آزار را از تو دفع مى كنم .
چون صبح شد آن پادشاه گمراه آن مقربِ درگاه خدا را طلبید و حكم نمود كه تازیانه اى بسیار بر پشت و شكم آن حضرت زدند و باز گفت كه او را به زندان برگردانیدند و به اهل مملكت خود فرمانها نوشت كه هر ساحر و جادوگرى كه در مملكت او باشد به نزد او بفرستند، پس ساحرى را فرستادند كه از همه ساحران ماهرتر بود و هر جادوئى كه توانست كرد و در آن حضرت تاثیر نكرد، پس زهر كشنده اى آورد و به آن حضرت خورانید، پس ‍ آن حضرت فرمود: بسم الله الذى یضل عند صدقه كذب الفجره و سحر السحره پس هیچ ضرر به آن حضرت نرسانید، پس آن ساحر گفت: اگر من این زهر را به جمیع اهل زمین مى خورانیدم هر آینه قوتهاى ایشان را مى كند و احشاى ایشان را مى ریخت و خلقت همه را متغیر مى كرد و دیده هاى ایشان را كور مى كرد، پس اى جرجیس! توئى نور و روشنى بخش راه هدایت و چراغ ظلمات اهل ضلالت و توئى حق یقین، شهادت مى دهم كه خداوند تو بر حق است و هر چه غیر اوست باطل است، به او ایمان آوردم و تصدیق كردم به پیغمبران او و توبه مى كنم بسوى او از آنچه مرتكب شدم .
پس پادشاه او را كشت، و باز آن حضرت را به زندان فرستاد و او را به انواع عذاب معذب گردانید و فرمود او را پاره پاره كردند و در چاهى افكندند و مجلسى آراست و مشغول شد به شراب و طعام خوردن ، پس حق تعالى امر فرمود باد را كه ابر سیاهى برانگیخت و صاعقه هاى عظیم حادث شد، و زمین و كوهها بلرزیدند و مردم همه ترسیدند كه هلاك خواهند شد، خدا میكائیل را امر فرمود بر سر چاه آمد و گفت : برخیز اى جرجیس به قوت خداوندى كه تو را آفریده و مستوى الخلقه گردانیده است .
پس آن حضرت زنده و صحیح برخاست ، و میكائیل او را از چاه بیرون آورد و گفت : صبر كن و بشارت باد تو را به ثوابهاى الهى .
پس جرجیس علیه السلام باز رفت به نزد پادشاه و فرمود: حق تعالى مرا بسوى تو فرستاده است كه به من حجت بر تو تمام كند، پس سپهسالار لشكر او گفت : ایمان آوردم به خداى تو كه تو را بعد از مردن زنده گردانید و گواهى مى دهم كه او حق است و هر خدائى غیر او هست همه باطلند، و چهار هزار كس متابعت او كردند و ایمان آوردند و تصدیق آن حضرت نمودند، پس پادشاه همه را به شمشیر قهر هلاك كرد و امر فرمود لوحى از مس ساختند و آتش بر روى آن افروختند تا سرخ شد و آن حضرت را به روى آن خوابانیدند و سرب گداخته در گلوى او ریختند و میخهاى آن بر دیده ها و سر مباركش دوختند پس میخها را كشیدند و سرب گداخته به جاى آنها ریختند، پس چون دید كه به اینها كشته نشد امر كرد آتش بر آن حضرت افروختند تا سوخت و خاكستر شد و امر كرد خاكسترش را به باد دادند.
پس خدا امر فرمود حضرت میكائیل علیه السلام را كه حضرت جرجیس ‍ علیه السلام را ندا كرد و زنده شد و ایستاد به امر خدا به نزد پادشاه در وقتى كه در مجلس عام نشسته بود و باز تبلیغ رسالت الهى به او نمود، پس ‍ شخصى از اصحاب آن گمراه برخاست و گفت : در زیر ما چهارده منبر هست و در پیش ما خوانى هست و چوبهاى اینها از درختان متفرقند كه بعضى میوه دهنده و بعضى غیر میوه ، اگر سؤ ال كنى از پروردگار خود كه هر یك از اینها را درختى گرداند و پوست و برگ بهم رسانند و میوه بدهند من تصدیق تو مى كنم .
پس آن حضرت به دو زانو درآمد و دعا كرد، در همان ساعت همه درخت شدند و برگ و میوه بهم رسانیدند، پس پادشاه امر كرد آن حضرت را در میان دو چوب گذاشتند و آن چوبها را با آن حضرت با اره به دو نیم كردند پس دیگ بزرگى حاضر كردند، زفت و گوگرد و سرب در آن دیگ ریختند و جسد شریف آن حضرت را در آن دیگ گذاشتند و آتش افروختند در زیر آن دیگ تا جسد آن حضرت با آنها بهم آمیخته شد، پس زمین تاریك شد، و حق تعالى حضرت اسرافیل را فرستاد نعره اى بر ایشان زد كه همه به رو درافتادند و دیگ را سرنگون كرده گفت : برخیز اى جرجیس به اذن خدا، پس به قدرت حق تعالى آن حضرت صحیح و سالم ایستاد و رفت به نزد آن پادشاه ملعون گمراه باز تبلیغ رسالت نمود.
چون مردم او را دیدند تعجب كردند، پس زنى آمد و به آن حضرت عرض ‍ كرد: اى بنده شایسته خدا! ما گاوى داشتیم كه به شیر آن تعیش مى كردیم و مرده است و مى خواهیم كه آن را زنده گردانى .
آن حضرت فرمود: این عصاى مرا بگیر ببر و بر سر گاو خود بگذار و بگو: جرجیس مى گوید برخیز به اذن خدا.
چون چنین كرد گاو زنده شد، و آن زن ایمان آورد.
پس پادشاه گفت : اگر من این ساحر را بگذارم ، قوم را هلاك خواهد كرد.
پس همه اجتماع كردند بر قتل آن حضرت ، پس امر كرد كه آن حضرت را بیرون برند و گردن بزنند، پس چون آن حضرت را بیرون بردند عرض كرد: خداوندا! اگر بت پرستان را هلاك خواهى كرد از تو سؤ ال مى كنم كه مرا و یاد مرا سبب شكیبائى گردانى براى هر كه تقرب جوید بسوى تو به صبر كردن در نزد هر هولى و بلائى.
پس باز آن حضرت را گردن زدند و برگشتند، همه به یك دفعه به عذاب الهى هلاك شدند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سعید ناصری
یکشنبه 3 اردیبهشت 1391
چهارشنبه 25 مرداد 1391 11:02 ق.ظ
سلام
لطف کنین 2 دقیقه از وقتتون رو به ما بدین و با دقت بخونین (( کمک مالی نمیخوایم ))
موسسه خیریه پناهندگان ضامن آهو (شماره ثبت : 2124)

فعالیت : نگهداری از ایتام معلول ذهنی رهاشده در حرم مقدس امام رضا (ع) (از کل کشور)
ما افتخار میکنیم که خدمتگذار این یتیمانیم چون میدانیم که در آخرت محتاجشان هستیم و میتوانند نجات بخش خطاهای ما باشند.

وصیت امیرمؤمنان علی ـ ع ـ نزدیک شهادت
«الله الله فی الایتام فلا تغبُّوا افواههم و لا یضیعوا بحضرتکم…
خدا را خدا را در مورد یتیمان ، نکند آنها گاهی سیر و گاهی گرسنه بمانند، نکند آنها در حضور شما در اثر عدم رسیدگی شما از بین بروند
نهج البلاغه صبحی صالح، صفحه ۴۲۱، وصیت ۴۷٫

در حال حاضر هزینه هر نفر از این معلولین ذهنی که بصورت شبانه روزی نگهداری میشوند 400 هزار تومان در ماهه که مقدار کمی (خیلی کم) توسط بهزیستی تامین میشه و بقیه اون توسط خیرین و نیکو کاران باید تامین بشه ولی... . و اصلا جوابگو نیست

درخواست
اولا : فطریه تون رو به حساب این فرشتگان معصوم واریز کنین و از اطرافیانتون هم بخواین
<<براساس مجوز مراجع تقلید مجاز به جمع اوری فطریه هستیم (تو سایت میزاریم)>>

دوما : یه مقدار از وقتتون رو صرف تبلیغات برای این فرشتگان معصوم تو اینترنت کنین .ایمیل بزنین ، یه بنر کوچولو تو سایت یا وبلاگتون بذارین ،، تو فیس بوک منتشر کنین و ...
مثلا میتونین هر کدوم شما همین کامنت رو به 100 وبلاگ ارسال کنین . نیم ساعت بیشتر وقتتون رو نمیگیره البته ایمیل بزنین تا 100 تا وبلاگ رو براتون ارسال کنیم تا ناهماهنگی نباشه

((دقت کنین که بانک بدون داشتن مدارک کافی و یا استعلام از بهزیستی برای هیچ موسسه یا شخصی ، بنام مرکز نگهداری معلولین حساب باز نمیکنه اینو گفتم که یه عده فکر نکنن که ما شخصی هستیم و داریم سودجویی میکنیم ))

حتی کشورهایی که اعتقاد به خدا ندارند از ما مسلمونا برای یتیمانشون بیشتر کمک میکنن ... .
آخه بعضی از این بچه یتیمای معلول حتی نمیتونن بدون کمک غذا بخورند.

پیامبر(ص) میگه :
بهشت گوارای کسی که یتیمان رو سرپرستی و حمایت میکند
www.zamenahoo.ir
هرچند سخنان این کودکان یتیم و معلول نا مفهوم است ، خدا معنی تمام آنها را می داند
دعایشان همان سخنان نامفهوم توشه آخرتتان
التماس دعا
دوشنبه 19 تیر 1391 03:30 ب.ظ
با سلام و درود فراوان

و همچنین تبریک جهت وبلاگ زیباتون.

از وبلاگ ما نیز دیدن کنید و با نظرات و پیشنهادات و راهنماییتون بنده رو خوشحال کنید.

http://www.irancivil69.mihanblog.com
چهارشنبه 14 تیر 1391 12:23 ب.ظ
............@@@
............@@@@@@@@@
...............@@@@@@@@@
....................................@@
....................@@
....................@@@
....................@@@
....................@@@
....................@@@
....................@@@
......................@@
..................................................
@@@...............................@@@
@@@................................@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@
...@@@@@@@@@@@@@@

..................@@...@@
..................@@...@@
......................@@
......................@@
............................
...............@@@@
.............@@.......@
................@@@@@@
............................@@
............................@@
............................@@
............................@@
............................@@
............................@@
............................@@
..............................@

بدو بیا
سه شنبه 6 تیر 1391 02:30 ب.ظ
یا اباصالح المهدی

اَللّهُمَّ عجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَج

سلام دوستان عزیزم

15 تیر تولد عشقمون آقا امام زمان مهدی (عج) است

سهم هر یک از شماها 10 صلوات برای سلامتیش و تعجیل در ظهورش است

و مهمتر از همه ارسال این مطلب به 10 دوست عزیز است

منتها باید از ته ته دلت راضی باشی که داری وقت میزاری و این کارا

میکنی اگر راضی نیستی دمت گرم راضی به زحمت نیستیم همینکه

10 تا صلوات میفرستی کافیه

هدفمون اینکه هدیه ناقابلی به امام زمانمون بدیم

ایشالله خود آقا هم امسال روز تولدش یه شیرینی خوب بهمون میده که

کلی حال کنیم و خدارا شکر کنیم.

●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●
(¯`’★•♥♥*اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ* ♥♥ •★’´¯)
●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●
سه شنبه 6 تیر 1391 02:30 ب.ظ
یا اباصالح المهدی

اَللّهُمَّ عجِّلْ لِوَلِیِّکَ الْفَرَج

سلام دوستان عزیزم

15 تیر تولد عشقمون آقا امام زمان مهدی (عج) است

سهم هر یک از شماها 10 صلوات برای سلامتیش و تعجیل در ظهورش است

و مهمتر از همه ارسال این مطلب به 10 دوست عزیز است

منتها باید از ته ته دلت راضی باشی که داری وقت میزاری و این کارا

میکنی اگر راضی نیستی دمت گرم راضی به زحمت نیستیم همینکه

10 تا صلوات میفرستی کافیه

هدفمون اینکه هدیه ناقابلی به امام زمانمون بدیم

ایشالله خود آقا هم امسال روز تولدش یه شیرینی خوب بهمون میده که

کلی حال کنیم و خدارا شکر کنیم.

●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●
(¯`’★•♥♥*اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ وعَجِّلْ فَرَجَهُمْ* ♥♥ •★’´¯)
●●●▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ஜ۩۞۩ஜ▬▬▬▬▬▬▬▬▬●●●
سه شنبه 30 خرداد 1391 01:52 ق.ظ
لینک شدی
دوشنبه 11 اردیبهشت 1391 09:12 ق.ظ
khatereham ro yadam miyare age shod ye veb dg mizanam shayadam ino baz rah andakhtam vali na felan miyam pishet vali felana ap nemikonam
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
به سایت ما خوش آمدید
نام و نام خانوادگی      
آدرس ایمیل      
کلیه حقوق این وبلاگ برای دانستنیها محفوظ است